POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób platforma internetowa www.atelierwina.com.pl (zwana dalej „Serwisem”) przetwarza i chroni informacje, które Użytkownicy udostępniają podczas korzystania z niej. Platforma internetowa www.atelierwina.com.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


1. Administratorem danych osobowych Użytkowników odwiedzających serwis w domenie „atelierwina.com.pl” zwany dalej Serwisem jest Piotr Butkiewicz, ul 1 Maja 57, 11-130 Orneta, NIP: 582-000-53-58, REGON: 170066582, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Sprzedawcą”).


2. Dane, które przetwarzamy i przechowujemy:

 • imię i nazwisko,

 • adres zameldowania,

 • adres e-mail,

 • funkcja skrótu hasła (jednokierunkowego hasha).

UWAGA! W Serwisie nie przechowujemy danych kart płatniczych oraz kredytowych.


3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych przez Sprzedawcę:

 • ewidencjonowanie rezerwacji w Serwisie,

 • dostosowanie Serwisu do potrzeb Klientów,

 • obsługa procesu rejestracji i logowania do konta,

 • realizacja rezerwacji oraz usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu,

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu,

 • zawarcie i wykonanie rezerwacji produktów oraz obsługa reklamacji,

 • tworzenie wewnętrznych raportów i analiz,

 • marketingu usług i towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz marketing usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

 • przesyłanie na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego – newsletter (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody).


4. Zgodnie z RODO, Użytkownicy mają dostęp do swoich danych, prawo wglądu w nie, prawo ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Uprawnienia te Użytkownicy mogą realizować poprzez zalogowanie się na swoje konto w Serwisie www.atelierwina.com.pl i skorzystanie z dostępnych w nim opcji, w tym opcji przeglądania, poprawiania danych. W przypadku żądania usunięcia konta Użytkownika prosimy o kontakt z obsługą platformy internetowej pod adresem e-mail: atelierwina@wp.pl


5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym w realizacji usług oferowanych za pośrednictwem serwisu, świadczącego usługę płatności online, tj. PRZELEWY24.PL, oferowanego przez PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Powierzenie nastąpi jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji przez wskazane wyżej podmioty usług.


6. Serwis można przeglądać anonimowo, bez uprzedniej rejestracji, a tym samym bez podania danych osobowych. Nie jest jednak możliwe anonimowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Przy każdorazowej wizycie aplikacje działające w ramach Serwisu zbierają w sposób automatyczny logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP, informacje o przeglądarce), wykorzystywane dla celów administracji serwerami Serwisu, a także do prowadzenia statystyk. Dane te wykorzystywane są anonimowo, chyba że Serwis przeglądany jest przez zalogowanego Użytkownika.


7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, związane jest z zagrożeniami takimi jak w szczególności zainfekowanie systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie. W celu zminimalizowania zagrożeń istotne jest korzystanie przez Użytkownika, ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i wiążą się także z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje doskonałe zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.


8. Usługodawca stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Dane Usługobiorcy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL). Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę osoby.


9. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się aby po przejściu na takie strony zapoznać się z ustalona tam polityką prywatności.


10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do niniejszego dokumentu zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.